ล่าสุด

ผู้ประกอบการทีวีดิจิตอลร้องรัฐ ขอยุติจ่ายค่าธรรมเนียม

ผู้ประกอบการทีวีดิจิตอลร้องรัฐ ขอยุติจ่ายค่าธรรมเนียม

นายสุภาพ คลี่ขจาย นายกสมาคมทีวีดิจิตอลและตัวแทนได้ยื่นหนังสือต่อคณะกรรมการปฏิรูปสื่อฯ สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจศูนย์ราชการ แจ้งวัฒนะ เพื่อเสนอให้คณะกรรมการฯ พิจารณานำข้อเสนอปรับโครงสร้างอุตสาห กรรมทีวีดิจิตอลไปอยู่ในแผนปฏิรูปสื่อของประเทศ ได้ยื่นหนังสือด่วนมากถึง นายจิรชัย มูลทองโร่ย ประธานคณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านสื่อสารมวลชน เทคโนโลยีสารสนเทศ เกี่ยวกับเรื่องการจัดทำแผนการปฏิรูปประเทศด้านสื่อสารมวลชน เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อเสนอแนวทางปรับโครงสร้างสื่อสารมวลชนให้สอดคล้องกันทั้งระบบ เพื่อรองรับความเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีและพฤติกรรมการรับสื่อของประชาชนในปัจจุบัน

นายสุภาพ ระบุว่า การประมูลทีวีดิจิตอลปลายปี 2556 ซึ่งประมูลกันสูงถึง 5 หมื่นล้านบาท จากที่ตั้งเป้ารายได้ 1.5 หมื่นล้านบาท และปัจจุบันจ่ายเงินไปแล้ว 3.4 หมื่นล้านบาท แต่ผู้ประกอบการประสบปัญหาจากภัยคุกคามของเทคโนโลยี จึงเสนอให้ปรับโครงสร้างอุตสาหกรรมทีวีดิจิตอลด้วยการรีฟาร์มมิ่งคลื่น 700 เมกะเฮิรตซ์ จากที่ใช้งานในทีวีดิจิตอล มาใช้ฝั่งโทรคมนาคมให้เร็วขึ้นจากที่กสทช.กำหนดว่าจะเรียกคืนคลื่นและประมูลในปี 2563คลื่นใหม่ที่จะให้ทีวีดิจิตอลใช้งาน

นอกจากนี้แล้วผู้ประกอบการทีวีดิจิตอล ได้ยื่นข้อเสนอไปในครั้งนี้ว่าต้องแบกรับค่าใช้จ่ายในการใช้บริการเช่าโครงข่ายทีวีดิจิตอลภาคพื้นดิน (MUX) ต้องชำระให้แก่ผู้ให้บริการโครงข่ายทีวีดิจิตอลภาคพื้นดิน (MUX) สำหรับทีวีดิจิตอลในระบบความคมชัดสูง (HD) ปีละ 170 ล้านบาทต่อช่อง และสำหรับทีวีดิจิตอลในระบบความคมชัดปกติ (SD) ปีละกว่า 60 ล้านบาทต่อช่อง ซึ่งสวนทางกับจำนวนผู้ชมผ่านโครงข่ายทีวีดิจิตอลภาคพื้นดินที่มีจำนวนน้อยมาก รายได้จากค่าโฆษณาลดลงตามไป ดังนั้นหากดำเนินการเปลี่ยนผ่านเช่นเดิมต่อไป โดยให้ผู้ประกอบการทีวีดิจิตอลยังต้องแบกรับภาระค่าโครงข่ายทีวีดิจิตอลภาคพื้นดินเป็นการสร้างภาระ เมื่อไม่คุ้มทุนผู้ประกอบการยุติประกอบกิจการก่อนครบระยะเวลาใบอนุญาต 15 ปี

อ่านต่อได้ที่ https://news.voicetv.co.th/business/532780.html

Advertisment

Leave a comment