ล่าสุด

บอร์ท กสท เผยพร้อมประมูลทีวีดิจิตอลภายใน 11 มกราคมนี้

TVDigital

บอร์ท กสท เผยพร้อมประมูลทีวีดิจิตอลภายใน 11 มกราคมนี้

บอร์ด กสท เห็นชอบเปิดประมูลทีวีดิจิตอลภายในวันที่ 11 มกราคม 2557 นี้ โดยกำหนดวันและสถานที่แน่นอนในวันที่ 16 ธันวาคมนี้ หลังประกาศรายชื่อผู้ผ่านคุณสมบัติ

เมื่อวันที่ 9 ธันวาคมที่ผ่านมา พ.อ. นที ศุกลรัตน์ ประธานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ (กสท.) กล่าวภายหลังการประชุมคณะกรรมการบอร์ดว่า ที่ประชุมมีมติเห็นชอบผลการตรวจสอบคุณสมบัติผู้เข้าร่วมประมูลขอรับใบอนุญาติเพื่อให้บริการทีวีดิจิตอล ประเภทธุรกิจ และพิจารณาแล้วผลปรากฏว่าทุกรายผ่านการพิจารณาคุณสมบัติ

ซึ่งจะมีการประกาศรายชื่อผู้ผ่านคุณสมบัติการเข้าร่วมประมูลอย่างเป็นทางการในวันที่ 12 ธันวาคม 2556 นี้ และนับจากวันประกาศรายชื่อจะต้องทำการประมูลภายใน 30 วัน หรือนับได้ว่าต้องมีการประมูลภายใน 11 มกราคม 2557 นี้ โดยวัน เวลา สถานที่ และการดำเนินการประมูลจะมีการประกาศในวันที่ 16 ธันวาคม 2556 นี้ ซึ่งทางบอร์ดคาดว่าจะใช้เวลาในการประมูลให้แล้วเสร็จภายใน 1 วัน 2 วัน และ 4 วัน และจะมีการจัดการทดลองซักซ้อมการประมูลให้เหมือนจริงสำหรับผู้ผ่านคุณสมบัติในวันที่ 19 – 20 ธันวาคม และรอบสื่อมวลชนในวันที่ 18 ธันวาคม 2556 ที่อาคาร กสท โทรคมนาขม เขตบางรัก

สำหรับผู้ผ่านคุณสมบัติเพื่อเข้าร่วมประมูล มีจำนวนทั้งสิ้น 29 บริษัท 41 แบบคำขอฯ โดยประกอบด้วยหมวดหมู่ทั่วไปแบบความคมชัดสูง (HD) จำนวน 9 บริษัท หมวดหมู่ความคมชัดปกติ (SD) จำนวน 16 บริษัท หมวดหมู่ข่าวสารและสาระจำนวน 10 บริษัท หมวดหมู่เด็ก เยาวชน และครอบครัว จำนวน 6 บริษัท

ซึ่งจำนวนบริษัทที่ผ่านคุณสมบัติทั้ง 29 บริษัท ก็เท่ากับจำนวนบริษัทที่ยื่นแบบคำขอฯ ไม่ได้มีบริษัทใดไม่ผ่านคุณสมบัติแต่อย่างใด

Advertisment

Leave a comment