ล่าสุด

ซ้อมประมูลทีวีดิจิตอล

DigitalTV-Test-auction

ซ้อมประมูลทีวีดิจิตอล 19 – 20 ธันวาคม

หลังจากที่ทาง กสท. ได้มีการประกาศไปเมื่อวันที่ 16 ธันวาคมที่ผ่านถึงกำหนดการประมูลคลื่นความถี่เพื่อให้บริการทีวีในระบบดิจิตอลซึ่งถือเป็นครั้งแรกของประเทศไทยในวันที่ 26 และ 27 ธันวาคมนี้นั้น

เพื่อให้การประมูลทีวีดิจิตอลในวันและเวลาดังกล่าวเป็นไปอย่างราบรื่น ทาง กสท จึงได้กำหนดให้มีการซ้อมการประมูลทีวีดิจิตอลในวันที่ 19 และ 20 ธันวาคม เพื่อให้ทางสื่อมวลชนได้ทดสอบ และรับทราบกระบวนการในการประมูลที่ทาง กสท. แจ้งว่าจะเป็นไปด้วยความโปร่งใสและรัดกุมที่สุด เพราะเป็นที่จับตามองของประชนและสือมวลชนทุกแขนงทั่วประเทศ

ในการแสดงการสาธิตและทดสอบระบบการประมูล คลื่นความถี่เพื่อให้บริการโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล สำหรับรอบสื่อมวลชนครั้งนี้ เป็นการปฏิบัติในลักษณะที่เสมือนการประมูลในวันจริงทุกประการ โดยผู้เข้าร่วมการประมูลทีวีดิจิตอล จะต้องทำการลงทะเบียนและต้องผ่านการตรวจสอบสิ่งของที่ไม่จำเป็นในการประมูลก่อนที่จะเข้าพื้นที่การประมูล จากนั้นก็จะต้องนั่งประจำที่ตามรายชื่อบริษัทที่มีสิทธิเข้าร่วมประมูลก่อนที่จะทำการจับฉลากรายชื่อบริษัทเพื้อให้บริษัทเหล่านั้นขึ้นมาจับฉลากรับ username และ password สำหรับใช้ในการล็อกอินเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ที่ใช้ในการประมูล จากนั้นทางเจ้าหน้าที่จะได้นำบริษัทผู้เข้าประมูลขึ้นไปยังห้องประมูลซึ่งจะอยู่ที่ชั้น 27 และ 28 ของอาคาร CAT TOWER กสท.บางรัก โดยการขึ้นจะใช้ลิฟท์ และจะต้องขึ้นไปทีละบริษัทและจะมีเจ้าหน้าที่คอยกำกับดูแลอย่างใกล้ชิดเมื่อผู้เข้าประมูลเข้ามาถึงห้องประมูล

จากนั้นเจ้าหน้าที่จะทำการขอเก็บอุปกรณ์เครื่องมือสื่อสารทุกขนิด โดยผู้เข้าร่วมการประมูลทีวีดิจิตอลจะสามารถนำเอกสารเข้าไปในห้องประมูลได้เพียงไม่เกิน 10 หน้ากระดาษเอ 4 เท่านั้น

หลังจากนั้นผู้เข้าร่วมประมูลทีวีดิจิตอลจะใช้ username และ password ที่ได้มาเพื่อล็อคอินเข้าระบบคอมพิวเตอร์ที่เจ้าหน้าที่ได้จัดเตรียมไว้ให้แล้ว โดยระบบจะแสดงรายละเอียดข้อมูลการประมูลทีวีดิจิตอล ข้อมูลของผู้เข้าร่วมการประมูล เงื่อนไขในการประมูลและปุ่มกดต่างๆ ที่เกี่ยวกับการประมูลทีวีดิจิตอลในครั้งนี้ และเมื่อถึงเวลาเริ่มต้นประมูล ผู้เข้าร่วมประมูลจะต้องกดเสนอราคาครั้งแรกภายในระยะเวลา 5 นาทีหลังจากการประมูลได้เริ่มต้นขึ้น มิเช่นนั้นระบบจะทำการตัดสิทธิ์ออกจากการประมูลทันที สำหรับการทดลองเคาะราคาประมูลในรอบสื่อมวลชนนั้น จะเป็นการทดลองทำการประมูลในหมวดหมู่รายการทั่วไป แบบความคมชัดปกติ หรือ SD ซึ่งได้มีการกำหนดราคาเริ่มต้นประมูลเอาไว้ที่ 380 ล้านบาท ทั้งนี้ผู้เข้าร่วมประมูลสามารถเคาะราคาเพิ่มได้ครั้งละ 5 ล้านบาท ภายในเวลาประมูลทั้งหมด 60 นาที

แต่เมื่อครบกำหนดเวลาดังกล่าวแล้วปรากฏว่ามีจำนวนผู้ชนะการประมูลเกินกว่าจำนวนใบอนุญาตที่มี ตัวอย่างเช่น ในกรณีที่มีการเสนอราคาเท่ากันหลายรายจากผู้เข้าร่วมประมูลจนเกินกว่าจำนวนใบอนุญาตที่มี เจ้าหน้าที่ก็จะทำการต่อเวลาประมูลครั้งละ 5 นาที ซึ่งผู้เข้าร่วมประมูลทีวีดิจิตอลสามารถเสนอราคาเพิ่มเติมเพื่อแข่งขันกันได้อีก จนกว่าจะมีผู้ชนะการประมูลตามจำนวนใบอนุญาต แต่หากมีการเสนอราคาเท่ากันในลำดับผู้ชนะการประมูลลำดับสุดท้ายของใบอนุญาต และไม่มีการเสนอราคาเพิ่ม ก็จะใช้วิธีการจับสลากเพื่อหาผู้ชนะการประมูล ทั้งนี้ผู้เข้าร่วมประมูลสามารถเสนอได้ไม่จำกัด โดยระบบคอมพิวเตอร์จะแสดงสถานะของผู้ประมูล รวมทั้งลำดับผลการประมูล การมีสิทธิในการชนะการประมูล ราคาที่ผู้ประมูลเสนอ และสถานะว่ามีสิทธิเป็นผู้ชนะ ราคาต่ำสุดของผู้มีสิทธิชนะการประมูล ซึ่งผู้ประมูลจะต้องพิมพ์ผลสรุปการประมูลออกมาแล้วลงนามรับรองผลการประมูล ก่อนจะเข้ารับฟังผลการประมูลเบื้องต้นพร้อมกันจากเจ้าหน้าที่อีกครั้ง

ผลการประมูลที่ได้จะถูกประกาศรับรองไม่เกินวันที่ 6 มกราคม 2557 และหลังจากผู้ประกอบการได้รับใบอนุญาตเพื่อให้บริการโทรทัศน์ในระบบดิจิตอลแล้วจะต้องทำการออกอากาศให้ได้ภายใน 30 วันนับจากวันได้รับใบอนุญาต

Advertisment

Leave a comment