ล่าสุด

ช่อง 3 อนาลอก โดนสั่งห้ามออกอากาศผ่านระบบดิจิตอล

tv3

ช่อง 3 อนาลอก โดนสั่งห้ามออกอากาศสัญญาณอนาลอกเดิมผ่านระบบดิจิตอล

** อ่านเหตุผลทำไม หาช่อง 3 อนาลอกไม่เจอ บนทีวีดิจิตอล ***

จากก่อนหน้านี้ที่เราได้สำรวจเมื่อวันที่ 22 เมษายนที่ผ่านมา และพบว่าช่อง 3 แฟมิลี่ (13) ช่อง 3 SD (28) และช่อง 3 HD (33) ได้นำสัญญาณในระบบอนาลอกเก่ามาออกอากาศผ่านระบบเครือข่ายทีวีดิจิตอลทั้งสามช่อง ในช่วงทดลองออกอากาศที่ผ่านมานั้น หลังจากที่มาถึงช่วงระยะเวลาที่ใบอนุญาตมีการบังคับใช้แล้ว ช่อง 3 ในระบบอนาลอกยังสามารถรับชมได้อยู่อีก ผลคือทาง กสทช มีมติสั่งห้ามทางช่อง 3 กระทำการดังกล่าวแล้ว

ที่ปะชุม กสท. เมื่อวันที่ 28 เมษายนที่ผ่านมา ได้มีมติให้ทำหนังสือแจ้งไปยัง อสมท ในฐานะผู้ให้บริการโครงข่ายทีวีดิจิตอล และคู่สัญญาสัมปทานกับ บริษัท บีอีซีเวิลด์จำกัด (มหาชน) หรือช่อง 3 ระบบอนาลอก ให้ปฏิบัติตามเงื่อนไขและกฏระเบียบต่างๆของการให้บริการโครงข่ายทีวีดิจิตอลอย่างเคร่งครัด โดยไม่สามารถนำสัญญาณจากช่อง 3 ซึ่งเป็นระบบอนาลอกมาออกอากาศในระบบโครงข่ายทีวีดิจิตอลได้ ทั้งนี้การรับชมทีวีผ่านทาง set top box หรือกล่องทีวีดิจิตอลนั้น จะมีช่องธุรกิจ 24 ช่องคือช่องหมายเลข 13 – 36 ที่ออกอากาศในขณะนี้ การรับชมช่องต่างๆผ่านกล่องทีวีดิจิตอลและผ่านกล่องดาวเทียมในลักษณะ Must carry จะต้องได้รับชม 36 ช่องและต้องเป็นช่องที่ได้รับอนุญาตแล้วเท่านั้น

การออกอากาศของช่องสามในระบบอนาลอก ก็ต้องเป็นระบบเดิมผ่านเสาอากาศแบบก้างปลาเท่านั้น เพราะฟรีทีวีเดิมสามารถออกอากาศแบบคู่ขนานทั้งระบบอนาลอกและดิจิตอลจะมีเพียง 5 ช่องเท่านั้น ยกเว้นช่องสาม เพราะการออกอากาศต้องเป็นไปตามผังรายการที่ยื่นต่อ กสทช ก่อนหน้านี้ อย่างเช่นช่อง 7 นั้นสามารถออกอากาศในระบบดิจิตอลได้เพราะเป็นผู้ได้รับอนุญาตแล้ว

การที่ MUX หรือระบบโครงข่ายนำสัญญาณจากแหล่งอื่นที่ไม่ใช่ทั้ง 24 ช่องที่ได้รับอนุญาตก็จะถือเป็นการกระทำที่ผิดกฏหมาย ส่วนกล่องดาวเทียมที่ยังสามารถดูช่อง 3 เดิมได้อยู่นั้นก็เป็นข้อตกลงระหว่างช่อง 3 กับกล่องนั้นๆ ซึ่งจะเห็นว่าหลายกล่องอย่างของ True หรือ GMM-Z ยังมีการคงช่อง 3 ไว้ที่เลข 1 ก็เป็นการตกลงระหว่างกันเองไม่เกี่ยวข้องกับ กสทช

ท่านผู้ชมไม่ต้องตกใจนะครับ ช่อง 3 ระบบดิจิตอลมีถึง 3 ช่อง และระบบอนาลอกก็ยังสามารถดูได้อีกหลายปี เพียงแต่ว่าช่วงนี้เป็นระยะเริ่มต้นของการปรับเปลี่ยนการออกอากาศ การรับชมรายการต่างๆอาจจะยังไม่เข้าที่ ช่องรายการต่างๆอาจจะยังไม่มีรายการทีวีที่น่าสนใจนัก เพราะยังเป็นช่วงการทดลองออกอากาศกันอยู่นั่นเอง

สำหรับการที่ช่องสามโดนสั่งห้ามนั้นอธิบายได้ง่ายๆคือ ช่องสามเดิมนั้นดำเนินงานโดยบริษัทหนึ่ง แต่บริษัทที่ประมูลทีวีดิจิตอลได้ในฐานะที่เป็นช่องสามนั้นกลับเป็นอีกบริษัทหนึ่ง หากทางช่องสามต้องการจะนำเสนอรายการแบบคู่ชนานเหมือนช่อง 7 ก็จะต้องลดเวลาโฆษณาลงตามข้อกำหนดของ กสทช. ซึ่งทางช่อง 3 อนาลอกเองก็อาจจะมองว่าฐานคนดูในระบบทีวีดิจิตอลนั้นยังไม่มากพอที่จะต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดดังกล่าวที่ต้องลดเวลาโฆษณาลง รายได้ลดลง แล้วจะออกอากาศในระบบดิจิตอลที่อาจจะยังไม่มีผู้ชมเพิ่มขึ้นมากเท่าไหร่ แต่ในอนาคตก็ไม่แน่อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้น ก็ต้องรอดูกันต่อไป

Advertisment

Leave a comment