ล่าสุด

ช่อง 3 ถก กสท. ยังไร้ข้อสรุป สุภิญญาเปรยเงื่อนไขเยอะ

supinya-interview

ช่อง 3 ถก กสท. ยังไร้ข้อสรุป สุภิญญาเปรยเงื่อนไขเยอะ

วันที่ 16 กันยายน ทีผ่านมา ผู้บริหารช่อง 3 ได้มีการประชุมร่วมกันเพื่อหาทางออกประเด็นช่อง 3 ออกคู่ขนานกับกรรมการ กสท. ทั้งสี่ท่านเป็นครั้งแรกใช้เวลากว่า 2 ชั่วโมง แต่ก็ยังไร้ข้อสรุป

โดยผู้บริหารช่อง 3 ที่เข้ามารือในวันนี้มี 4 คนด้วยกัน ได้แก่ นายประวิทย์ มาลีนนท์ กรรมการ ประสาร มาลีนนท์ รองประธานกรรมการบริหาร นายสุรินทร์ กฤติยาพงศ์พันธุ์ รองกรรมการผู้จัดการ และ นายฉัตรชัย เทียมทอง ผู้อำนวยการฝ่ายการเงิน บริษัท บางกอกเอ็นเตอร์เทนเม้นต์ หรือที่รู้จักกันในนามของช่อง 3

ในฝั่งของ กสท. มีกรรมการเข้าร่วมประชุม 4 ท่านด้วยกันคือ พันเอกนที ศุกลรัตน์ ประธาน กสท. พลโทพีระพงษ์ มานะกิจ นางสาวสุภิญญา กลางณรงค์ และ นายธวัชชัย จิตรภาษ์นันท์ กรรมการ กสท. ด้านพันตำรวจเอกทวีศักดิ์ งามสง่า ไม่ได้เข้าร่วมหารือในครั้งนี้เนื่องจากติดภารกิจ โดยใช้เวลาประชุมนานกว่า 2 ชั่วโมง ก่อนที่ทางช่อง 3 จะออกมาก่อน และบอร์ด กสท. หารือต่ออีก 15 นาที

นางสาวสุภิญญา กลางณรงค์ กล่าวว่า ที่ประชุมยังไม่ได้ข้อสรุป เนื่องจากช่อง 3 เรียกร้องให้ กสท. เยียวยาค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นทั้งหมด ซึ่งถือเป็นการเรียกร้องที่มากเกินไป โดยช่อง 3 ยินดีออกอากาศคู่ขนานในช่อง 33 เอชดี แต่อยู่ภายใต้เงื่อนไขที่ว่า กสท. จะต้องยินยอมตามข้อเสนอที่ช่อง 3 ยื่นเสนอมาทั้งหมด

โดยส่วนใหญ่คือเรื่องค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการออกอากาศที่จะต้องคู่ขนาน โดย กสท. เห็นว่าเป็นข้อเรียกร้องที่มากไป จึงต้องประชุมบอร์ดเพื่อหารือกันอีกครั้งในวันที่ 18 กันยายนนี้ เพื่อให้ได้ข้อสรุปทันวันที่ 28 ก.ย. ซึ่งจะสิ้นสุดระยะเวลา 15 วันที่โครงข่ายดาวเทียมและเคเบิลทีวีจะต้องยุติการออกอากาศช่อง 3 อนาลอก

สิ่งที่ กสท. คาดว่าจะช่วยได้ ก็คือ การยกเว้นค่าธรรมเนียมใบอนุญาตและเงินที่ต้องนำส่งกองทุนเพื่อพัฒนากิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ รวมร้อยละ 4 แต่หากยกเว้นให้ช่อง 3 แล้วก็จะต้องดำเนินการลักษณะเดียวกันกับช่อง 7 ช่อง 9 ซึ่งยอมออกอากาศคู่ขนานไปก่อนหน้านี้แล้วด้วย

Advertisment

Leave a comment