ล่าสุด

คลอดแล้วเกณฑ์บริษัทเข้าร่วมโครงการคูปองแลกซื้อกล่องทีวีดิจิตอล

takhorn

คลอดแล้วเกณฑ์บริษัทเข้าร่วมโครงการคูปองแลกซื้อกล่องทีวีดิจิตอล

นายฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการ กสทช. ได้เปิดเผยหลังจากมีการประชุมบอร์ด กสทช. วันนี้ว่า ที่ประชุมมีมติเห็นชอบในการกำหนดคุณสมบัติของผู้ที่จะเข้าร่วมโครงการจำหน่ายเครื่องและอุปกรณ์รับสัญญาณโทรทัศน์ภาคพื้นดินระบบดิจิตอล รวมไปถึงขั้นตอน กระบวนการ และวิธีการในการคัดเลือกผู้เข้าร่วมโครงการสนับสนุนประชาชนในการเปลี่ยนผ่านสู่การรับชมทีวีในระบดิจิตอล

ผู้เข้าร่วมโครงการในการจำหน่ายเครื่องและอุปกรณ์รับสัญญาณจะต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้คือ

– ผู้เข้าร่วมโครงการต้องได้รับอนุญาตจาก กสทช. ให้จำหน่ายเครื่องรับสัญญาณทีวีดิจิตอลหรือเครื่องรับทีวี โดยต้องมีการรับประกันกล่องเป็นเวลา 2 ปี
– มีทุนจดทะเบียนไม่น้อยกว่า 5 ล้านบาท
– วางเงินประกันร้อยละ 5 ของมูลค่าคูปองที่ขอรับสติกเกอร์รับรองจาก กสทช. โดยกำหนดราคาสติกเกอร์ที่อัตรา 2.20 บาท
– ต้องมีจุดบริการทั่วไปซึ่งจะต้องมีอย่างน้อยจังหวัดละ 4 แห่ง ซึ่งจุดขายและบริการหลังการขายสามารถดำเนินการในสถานที่เดียวกันได้ และสามารถดำเนินการจัดส่งเครื่องฯ ให้ถึงมือประชาชนโดยตรงได้
– ต้องไม่เคยโดน Blacklist หรืออยู่ในระหว่างการนำเสนอต่อ กสทช. เพื่อให้ Blacklist
– ต้องจัดให้มีหมายเลขโทรศัทพ์เพื่อรับเรื่องร้องเรียน (Call center) ตลอด 24 ชั่วโมง ตลอดช่วงระยะเวลาที่เข้าร่วมโครงการ
– จัดทำบัญชีสำรองจำหน่ายเครื่องฯ ตามแนวทางที่ กสทช.​กำหนด
– จัดให้มีการแสดงหมายเลขประจำเครื่อง เพื่อขอรับสติกเกอร์ไปจำหน่ายในแต่ละครั้ง ทั้งนี้เพื่อระบุรหัสผู้เข้าร่วมโครงการกับหมายเลขประจำเครือ่งไว้ในสติกเกอร์

ทั้งนี้คุณสมบัติที่กำหนดทั้งหมดเหล่านี้จะต้องนำเสอนให้กับ คสช. เพื่อขอความเห็นชอบให้ดำเนินโครงการอีกครั้ง

นอกจากนี้ที่ประชุมยังเห็นชอบกรอบวงเงินในการจัดพิมพ์คูปอง 11.5 ล้านใบ เนื่องจากเป็นการจัดพิมพ์คูปองในปีแรก โดยจะใช้เงินในการดำเนินการวงเงิน 165.5 ล้านบาท แบ่งเป็น

1. ค่าจัดพิมพ์คูปอง 11.5 ล้านใบ จำนวน 32.77 ล้านบาท
2. ค่าจัดส่งจำนวน 62.725 ล้านบาท
3. ค่าบริหารจัดการ 70 ล้านบาท

โดยเงินงบประมาณที่ใช้จะเป็นงลประมาณประจำปีของ กสทช. ซึ่งมีเป้าหมายในการแจกคูปองทีวีดิจิตอลในช่องปลายเดือน กันยายนนี้ ซึ่งจะสอดคล้องกับที่ทางผู้ผลิตและจำหน่ายกล่องทีวีดิจิตอลที่จะนำกล่องมาวางจำหน่ายและรองรับการแลกคูปองได้ ส่วนคูปองที่เหลืออีก 11.4 ล้านใบนั้นต้องนำเสนอบอร์ด กสทช. เพื่อขออนุมัติอีกครั้ง สำหรับการแจกให้ครบทั้ง 22.9 ล้านครัวเรือน

“กสทช.ต้องทำงานเตรียมการแจกคูปองทีวีดิจิตอลควบคู่กับการชี้แจงต่อคณะกรรมการติดตามและตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณภาครัฐ (คตร.) ของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) และเจรจากับบริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด เพื่อปรับลดค่าจัดส่งจาก 13.50 บาท/ใบ เหลือ 10 บาท/ใบ การจัดทำพิมพ์คูปองโดยสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลที่ป้องกันการปลอมแปลงคูปอง เป็นต้น ซึ่งเป็นการทำงานคู่ขนาน เตรียมความพร้อมรองรับการแจกคูปองที่จะเกิดขึ้นเร็ว ๆนี้” นายฐากร กล่าว

Advertisment

Leave a comment