ล่าสุด

กสท. เตรียมแจ้งตลาดหลักทรัพย์ปมทรูวิชั่นส์ไม่เรียงช่อง

กสท. เตรียมแจ้งตลาดหลักทรัพย์ปมทรูวิชั่นส์ไม่เรียงช่อง

สุภิญญา กลางณรงค์ กรรมการ กสทช ได้ออกมาเปิดเผยผ่านทวิตเตอร์ส่วนตัวว่า การประชุมคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ (กสท.) เมื่อวันจันทร์ที่ 29 กุมภาพันธ์ 2559 ที่ผ่านมานั้น มีวาระมาตรการบังคับทางปกครองกับ บริษัททรูวิชั่นส์จำกดั หลังจากที่ทาง สำนักงาน กสทช. ได้มีหนังสือเตือนไปยัง บริษัททรูวิชั่นส์จำกัด ให้ชำระค่าปรับทางปกครองอัตราวันละ 20,000 บาท นับตั้งแต่วันที่ 7 มกราคม 2559 ที่ผ่านมา

ค่าปรับนี้เป็นผลมาจากการที่ทาง True Visions ไม่ปฏิบัติตามปรกาศ กสทช. เรื่องหลักเกณฑ์การจัดลำดับบริการโทรทัศน์ ซึ่งในการประชุม กสท. เมื่อวานนี้ทาง สำนักงานฯ ได้เสนอให้มีการพิจารณาเพิ่มเติม เพื่อแจ้งให้ทาง True Visions ระงับการนำช่องรายการที่ไม่ได้รับอนุญาตเพื่อให้บริการสำหรับกิจการไม่ใช้คลื่นแบบบอกรับสมาชิกมาออกอากาศภายใน 15 วัน

โดยหากฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตาม จะมีโทษปรับทางปกครอง และจะเสนอให้สำนักงานทำหนังสือถึงตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อให้ทราบพฤติกรรมดังกล่าวต่อไป

ที่ประชุมมีมติให้ ทางสำนักงาน แจ้งไปยัง TrueVision เพื่อให้ระงับการออกอากาศใน 10 ช่องแรก หากฝ่าฝืนก็จะมีค่าปรับ 5 แสนบาท และปรับต่อเนื่องอีกวันละ 50,000 บาท จนกว่าจะปฏิบัติตาม

การแจ้งครั้งนี้ถือเป็นมาตรการทางปกครองลำดับที่ 3 หลังจากแจ้งไปแล้ว 2 มาตราการคือ ปรับตามประกาศเรียงช่อง และการโฆษณาเกินเวลา (เอาฟรีทีวีมาออก 10 ช่องแรก) ซึ่งค่าปรับก็จะเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ หากทาง Truvisions ไม่มาเสียค่าปรับ ทางสำนักงานฯ ก็จะมีมาตรการในการทวงหนี้ต่อไป

เหตุที่ต้องแจ้งตลาดหลักทรัพย์นั้น คุณสุภิญญาให้เหตุผลว่า เนื่องจาก Truevisions ในฐานะผู้รับอนุญาต เป็นบริษัทที่เชื่อมโยงกับ บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ซึ่งจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ผู้ถือหุ้นจึงควรทราบถึงโทษปรับจากหลายกระทง อันเกิดจากมาตรการทางปกครองในการบังคับใช้กฏหมายตามหน้าที่ของ กสทช. หลังศาลไม่ให้คุ้มครองชั่วคราว

ด้าน ดร. นที ศุกลรัตน์ ได้ออกมาทวิตในทำนองเดียวกัน โดยระบุว่าจากการประชุม จะมีการปรับการกำกับดูแลการประกอบกิจการโครงข่ายโทรทัศน์ จากเดิมช่องกระทำความผิดโครงข่ายไม่ต้องรับผิดชอบด้วย โดยเฉพาะกรณีความผิดละเมิดต่อผู้บริโภค ซึ่งโครงข่ายเป็นช่องทางในการเผยแพร่ของช่องรายการ จึงมีส่วนในการกระทำความผิดด้วย

กสท. ได้มีมติให้กระบวนการลงโทษการกระทำความผิดต่อกรณีดังกล่าวโดยให้ช่องรายการเป็นจำเลยที่ 1 ขณะที่โครงข่ายเป็นจำเลยที่ 2 ดังนั้นก็จะถูกลงโทษตามลำดับ คือ เมื่อช่องรายการถูกปรับ โครงข่ายจะถูกเตือน เมื่อช่องถูกพักใช้/เพิกถอนใบอนุญาต โครงข่ายก็จะถูกปรับ

ส่วนอีกประเด็นหนึ่ง เป็นกรณีมาตรการบังคับทางปกครองกับบริษัท ทรู วิชั่น กรุ๊ป จำกัด ซึ่งยังไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ ว่าด้วย การจัดเรียงช่อง จากเดิม กสท. ได้มีมติให้มีค่าปรับในกรณีที่ฝ่าฝืนคำสั่งวันละ 20,000 บาท ซึ่งเป็นอัตราค่าปรับสูงสุดตาม พรบ.วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง

แต่เนื่องจากบริษัท ทรู วิชั่น กรุ๊ป จำกัด เป็นผู้ประกอบกิจการโครงข่ายโทรทัศน์ประเภทบอกรับสมาชิกซึ่งต้องให้บริการช่องบอกรับสมาชิก การที่บริษัทยังไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ ว่าด้วย การจัดเรียงช่อง และมีการนำเอาช่องฟรีทีวีมาเผยแพร่ในลำดับที่จัดไว้สำหรับช่องบอกรับสมาชิก จึงเป็นการปฏิบัติผิดหลักเกณฑ์การอนุญาต และ กม. ที่เกี่ยวข้อง กสท. จึงมีมติให้แจ้งเตือนทางปกครองให้บริษัทแก้ไขให้แล้วเสร็จใน 15 วัน

นอกจากนี้ บริษัท ทรู วิชั่น กรุ๊ป จำกัด เป็นบริษัทที่เชื่อมโยงกับบริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ซึ่งจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ กสท. จึงมีมติให้มีหนังสือถึงตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อทราบถึงการกระทำอันเป็นการฝ่าฝืน หลักเกณฑ์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องด้วย

นานๆที ที่เราจะเห็น กรรมการ กสท. สองท่านนี้จะออกมาทวิต ด้วยเนื้อหาสอดประสานกันนะครับ (ความเห็นจาก แอดมิน)

Advertisment

Leave a comment