ล่าสุด

กสท เคาะแล้วราคาค่าเช่าโครงข่ายทีวีดิจิตอล ต่ำสุด 4.6 ลบ ต่อเดือน

tv-digital-getready

เป็นที่ทราบกันดีกว่าการแพร่ภาพออกอากาศด้วยระบบทีวีดิจิตอลนั้น ผู้ที่ประมูลคลื่นความถี่ได้ ไม่จำเป็นต้องสร้างระบบการออกอากาศเอง แต่จะเป็นการเช่าโครงข่ายที่มีผู้ให้บริการอยู่แล้ว
เหมือนระบบดาวเทียมที่ผู้เช่าช่องสัญญาณอาจจะไม่ใช่คนที่สร้างดาวเทียมเองนั่นเอง

ทั้งนี้ กสทช ได้ประกาศอัตราค่าเช่าโครงข่ายทีวีดิจิตอลออกมาแล้ว จากผู้ให้บริการทั้ง 4 ราย โดยราคาเฉลี่ยที่ออกมาคือ 4.6 ล้านบาท ขณะที่ช่อง HD ราคาที่ออกมานั้นสูงถึง 3 เท่าด้วยกันโดยอยู่ที่ 14 ล้านบาท โดยทาง กสทช เตรียมชี้แจงผู้เข้าร่วมประมูลทีวีดิจิตอลในวันที่ 21 ตุลาคมนี้

ผู้ให้บริการโครงข่ายทั้ง 4 ราย ต่างคิดอัตราค่าบริการสำหรับช่องความคมชัดมาตรฐาน หรือช่อง SD อันประกอบด้วย ไทยพีบีเอส ราคาอยู่ที่ 4.6 ล้านบาทต่อเดือน กรมประชาสัมพันธ์ หรือ ช่อง 11 ราคาอยู่ที่ 4.65 ล้าน บาทต่อเดือน , กองทัพบก หรือ ททบ. 5 ราคาอยู่ที่ 4.72 ล้านบาทต่อเดือน และ อสมท. ราคาอยู่ที่ 4.76 ล้านบาทต่อเดือน

ในส่วนของช่องความคมชัดสูง หรือ HD ได้มีการตั้งราคามากกว่าช่อง SD ถึง 3 เท่าด้วยกัน เช่น ไทยพีบีเอส อยู่ที่ 13.81 ล้านบาทต่อเดือน กรมประชาสัมพันธ์ 13.95 ล้านบาทต่อเดือน กองทัพบก 14.16 ล้านบาทต่อเดือน และสำหรับอสมท. ราคาแพงที่สุดอยู่ที่ 14.28 ล้านบาทต่อเดือน

โดยราคาดังกล่าวที่กำหนดนั้นถือเป็นเพดานขั้นสูงสุด สำหรับการออกอากาศทีวีดิจิตอลในระบบภาคพื้นดินเท่านั้น ไม่นับรวมการออกอากาศในระบบเคเบิลทีวีและทีวีดาวเทียม ส่วนจะมีการลดราคาเพิ่มเติมหรือไม่ขึ้นนั้นก็อยู่กับการทำตลาดของผู้ให้บริการเอง แต่การปรับลดราคาทางผู้ให้บริการจะต้องปรับลดในสัดส่วนเท่ากันทุกราย ไม่เลือกปฏิบัติให้กับรายใดรายหนึ่งเป็นการเฉพาะ

ทั้งนี้การเลือกใช้บริหารของผู้ชนะการประมูลทีวีดิจิตอลนั้น เชื่อว่าจะขึ้นอยู่กับการขยายโครงข่ายการให้บริการได้ครอบคุมทั่วทุกพื้นที่ของผู้ให้บริการมากน้อยเพียงไร โดยปีแรกตามข้อกำหนดแล้วจะต้องครอบคลุมพื้นที่ให้บริการอย่างน้อยร้อยละ 50 ของพื้นที่ที่กำหนด ซึ่ง กสทช.เองได้กำหนดให้ผู้ให้บริการโครงข่ายทั้ง 4 ราย ต้องมาชี้แจงรายละเอียดเรื่องค่าบริการให้กับผู้ประมูลทีวีดิจิตอล ในวันที่ 21 ตุลาคม 2556 นี้ด้วย

ที่ประชุม กสท ยังเห็นชอบการอนุญาตให้นำเข้าเครื่องรับ-ส่ง โทรทัศน์แบบพกพาทั้งที่ติดตั้งในรถยนต์ มือถือ และไอแพด โดยต้องระบุอย่างชัดเจนให้ลูกค้าทราบว่า ความสามารถในการรับชมภาพทีวีดิจิตอลอย่างคมชัดนั้น ขณะรถวิ่งอยู่ที่อัตราความเร็วเท่าใด ซึ่งเป็นมาตรฐานเดียวกับการอนุญาตนำเข้าทีวีทั่วไป

Advertisment

Leave a comment