ล่าสุด

กสท เข้าชี้แจง กมธ ประเด็นทีวีดิจิตอล พบห่วงโดนครอบงำและกลัวประชาชนไม่เข้าใจ

กสท ชี้แจง กมธ ไม่เลื่อนประมูลทีวีดิจิตอล

กสท ชี้แจง กมธ ไม่เลื่อนประมูลทีวีดิจิตอล

กสท เข้าชี้แจง กมธ ประเด็นทีวีดิจิตอล พบห่วงโดนครอบงำและกลัวประชาชนไม่เข้าใจ

จากข่าว ทีวีดิจิตอล ก่อนหน้านี้ที่มีรายงานว่า ทางกรรมาธิการพัฒนาการเมืองและสื่อสารมวลชนฯ สภาผู้แทนราษฎร มีหนังสั่งให้ทาง กสท เลื่อนการประมูลทีวีดิจิตอลไปเป็นต้นปี 2557 และได้เชิญ กสท เข้าไปชี้แจงในวันที 20 พฤศจิกายน ที่ผ่านมานั้น ความคืบหน้ารายงานว่า กมธ มีประเด็นความห่วงใยในแง่การประมูลมีความโปร่งใสหรือไม่เพียงไร รวมทั้งความเข้าใจของประชาชนในการออกอากาศทีวีดิจิตอลอีกด้วย

ข่าวรายงานว่า ในการประชุมคณะกรรมาธิการพัฒนาการเมือง การสื่อสารมวลชน และการมีส่วนร่วมของประชาชน สภาผู้แทนราษฎร ได้มีการเชิญคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ หรือ กสท. ให้เข้าชี้แจงประเด็นการประมูลคลื่นความถี่สำหรับทีวีดิจิตอล ประเภทธุรกิจ 24 ช่อง

ทั้งนี้ พ.อ.นที ศุกลรัตน์ ในฐานะประธาน กสท. และ น.ส.สุภิญญา กลางณรงค์ กรรมการ กสท. ได้เข้าไปชี้แจงถึงเหตุผลความจำเป็นในการเปิดประมูลทีวีดิจิตอล รวมไปถึงถึงการจัดสรรคลื่นความถี่ทีวีดิจิตอลประเภทสาธารณะ ซึ่งทั้งหมดเป็นไปตามพระราชบัญญัติ กสทช. และเพื่อให้เกิดความโปร่งใส อีกทั้งที่ผ่านมาได้มีหลายประเทศจัดการประมูลทีวีดิจิตอลไปแล้ว เช่น สหรัฐอเมริกา ตุรกี สเปน นิวซีแลนด์ และอิตาลี เป็นต้น แต่ก็มีบางประเทศที่ยังไม่เปิดประมูลทีวีดิจิตอล ซึ่งก็ขึ้นอยู่กับบริบททางสังคมและการดำเนินธุรกิจทีวีของประเทศนั้น

ขณะที่ทางคณะกรรมมาธการฯ ได้ให้ความเป็นห่วงในประเด็นความโปร่งใสของการประมูลทีวีดิจิตอล โดยเฉพาะการถูกครอบงำจากกลุ่มทุน หรือการเข้ามาถือหุ้นของกลุ่มทุนต่างชาติในอนาคต รวมไปถึงความเข้าใจของประชาชนทั่วไป ในการเปลี่ยนแปลงไปสู่การออกอากาศโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล และการหาซื้อกล่องรับสัญญาณ หรือ set-top-box แม้ว่าทาง กสท.จะมีการนำรายได้ส่วนหนึ่งจากการประมูลมาดำเนินการแจกคูปองให้ประชาชนทั่วไปก็ตาม โดยกรรมาธิการฯ บางรายได้ เสนอให้ทาง กสท. นั้นเลื่อนการประมูลออกไปก่อน จนกว่าจะมีความชัดเจนในประเด็นความห่วงใยดังกล่าว และประชาชนส่วนใหญ่เข้าใจเรื่องการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้ก่อน

ด้านนายศุภชัย ศรีหล้า ประธานคณะกรรมาธิการฯ ได้ระบุว่า จะมีการทำหนังสือไปถึงคณะกรรมการ กสท. เพื่อเสนอความคิดเห็นเกี่ยวกับการประมูลทีวีดิจิตอลที่กำลังจะเกิดขึ้น ซึ่งแน่นอนว่าทางกรรมาธิการฯ ไม่มีอำนาจที่จะไปสั่งให้ กสท.เลื่อนการประมูลทีวีดิจิตอลออกไป เพราะตามกฎหมายแล้วถือเป็นอำนาจหน้าที่ของ กสทช.และ กสท.โดยตรง

ทั้งนี้ก่อน หน้านี้ ในช่วงที่มีข่าวการสั่งให้เลื่อนการประมูลออกไปใหม่ๆ พ.อ.นที ได้ยืนยันว่า จะยังเดินหน้าการประมูลทีวีดิจิตอลต่อไปในกลางเดือนธันวาคม 2556 ถึงต้นเดือนมกราคมปีหน้านี้ โดยจะไม่มีการเลื่อนการประมูลทีวีดิจิตอลออกไป เพราะ กสท.ปฏิบัติตามกฎหมายทุกประการ

แหล่งข่าวจาก สำนักข่าวไทย

http://mcot-web.mcot.net/mcot-testing/site/content?id=528ca3ed150ba0246b000142#.UpMhHuLWpmc

Advertisment

Leave a comment