ล่าสุด

กสท. อนุมัติแล้วแผนยุติทีวีอนาลอกของ ไทยพีบีเอส ช่อง 5 อสมท และ NBT

กสท. อนุมัติแล้วแผนยุติทีวีอนาลอกของ ไทยพีบีเอส ช่อง 5 อสมท และ NBT

เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2558 ที่ผ่านมา ที่ประชุมคณะกรรมการ กสทฦ ได้มีการนำวาระเรื่องการขออนุมัติการยุติการดำเนินการโครงข่ายทีวีในระบบอนาลอกของสถานีโทร่ทัศน์ในระบบอนาลอก 4 โครงข่ายขึ้นมาเพื่อพิจารณา

ซึ่งผลการพิจารณาคือทาง กสท. อนุมัติแผนฯข้างต้นทั้งหมด ซึ่งรายละเอียดมีดังนี้คือ

ช่อง 5
แผนของ ททบ. 5 กำหนดมา 2 ระยะด้วยกันคือ
– ระยะที่ 1 วันที่ 31 ธันวาคม 2560 จะยุติการให้บริการโทรทัศน์ระบบอนาลอกจำนวน 4 สถานี
– ระยะที่ 2 วันที่ 16 มิถุนายน 2561 จะยุติการให้บริการโทรทัศน์ในระบบอนาลอก จำนวน 37 สถานี

ช่อง 9
แผนของ ช่อง 9 อสมท. เสนอมา 1 ระยะคือ
– วันที่ 16 กรกฏาคม 2561 จะยุติการให้บริการโทรทัศน์ในระบบอนาลอกจำนวน 36 สถานี

ช่อง NBT
แผนของ ช่อง 11 กรมประชาสัมพันธ์หรือ NBT เสนอมา 1 ระยะคือ
– วันที่ 16 ธันวาคม 2560 จะยุติการให้บริการโทรทัศน์ในระบบอนาลอกจำนวน 50 สถานี

ช่อง ไทยพีบีเอส
แผนของ ช่อง ไทยพีบีเอส เสนอมา 6 ระยะด้วยกันคือ
– ระยะที่ 1 วันที่ 1 กันยายน 2558 จะยุติการให้บริการโทรทัศน์ระบบอนาลอกจำนวน 2 สถานี
– ระยะที่ 2 วันที่ 16 มิถุนายน 2559 จะยุติการให้บริการโทรทัศน์ระบบอนาลอกจำนวน 12 สถานี
– ระยะที่ 3 วันที่ 31 ธันวาคม 2559 จะยุติการให้บริการโทรทัศน์ระบบอนาลอกจำนวน 11 สถานี
– ระยะที่ 4 วันที่ 16 มิถุนายน 2560 จะยุติการให้บริการโทรทัศน์ระบบอนาลอกจำนวน 13 สถานี
– ระยะที่ 5 วันที่ 31ธันวาคม 2560 จะยุติการให้บริการโทรทัศน์ระบบอนาลอกจำนวน 11 สถานี
– ระยะที่ 6 วันที่ 16 มิถุนายน 2561 จะยุติการให้บริการโทรทัศน์ระบบอนาลอกจำนวน 3 สถานี
สถาของไทยพีบีเอสรวมทั้งสิ้น 51 สถานี

นอกจากนี้ คณะกรรมการ กสท. ยังได้มีมติให้ทางสำนักงาน กสทช. ทำการเร่งรัดในการขอติดตามแผนการส่งคลื่นคืนจากสถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3 และ สถานีวิทยุโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง 7 เพื่อนำมาใช้ประกอบการพิจารณาเพื่อกำหนดแผนการยุติการรับส่งสัญญาณวิทยุโทรทัศน์ในระบบอนาลอก ก่อนนำไปเปิดประชาพิจารณ์เพื่อรับฟังความคิดเห็นสาธารณะต่อไป

Advertisment

Leave a comment