ล่าสุด

กสทช. มีมติเริ่มประชาพิจารณ์คูปองที่ราคา 690 บาท

ราคาคูปองทีวีดิจิตอล

ราคาคูปองทีวีดิจิตอล

กสทช. มีมติเริ่มประชาพิจารณ์คูปองที่ราคา 690 บาท

ที่ประชุมบอร์ดคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) เมื่อวันที่ 25 มิถุนายนที่ผ่านมา ได้มีมติเห็นชอบราคาเพื่อสนับสนุนการเปลี่ยนผ่านสู่ทีวีดิจิตอล หรือที่เรียกกันว่าคูปองทีวีดิจิตอล ที่ราคา 690 บาท ซึ่งเป็นราคาเดิมที่คำนวณจากราคาเริ่มต้นการประมูล ซึ่งเป็นราคาที่ต่ำกว่าราคา 1,000 บาท ที่คณะกรรมการกองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมเพื่อประโยชน์สาธารณะ (กทปส.) เคยนำเสนอก่อนหน้านี้

ทั้งนี้การมีมติเห็นชอบที่ราคาดังกล่าวนั้นเกี่ยวเนื่องกับเปิดรับฟังความคิดเห็นสาธารณะ หรือประชาพิจารณ์ โครงการแจกคูปองทีวีดิจิตอล หลังจากที่คณะรักษาความสงบแห่งชาติ หรือ คสช. ได้อนุญาตให้เดินหน้าโครงการหลังสั่งชลอโครงการไปก่อนหน้านี้ โดยจะมีการทำประชาพิจารณ์ให้แล้วเสร็จภายใน 15 วัน เนื่องจากมีความจำเป็นเร่งด่วนโดยกำหนดการทำประชาพิจารณ์มีดังนี้คือ

– วันที่ 4 กรกฏาคม จังหวัดเชียงใหม่
– วันที่ 5 กรกฏาคม จังหวัดขอนแก่น
– วันที่ 8 กรกฏาคม จังหวัดสงขลา
– วันที่ 10 กรกฏาคม กรุงเทพฯ

สำหรับประเด็นหลักๆในการทำประชาพิจารณ์มีดังนี้คือ
ราคาคูปอง
– จำนวนครัวเรือน
– วงเงินทั้งหมด
– คูปองซื้ออะไรได้บ้าง

ทั้งนี้เงิื่อนไขเดิมที่ทาง กทปส. เสนอมานั้นกำหนดให้คูปองสามารถใช้แทนเงินสดในการแลกซื้อกล่องรับสัญญาณทีวีดิจิตอล DVB-T2 กล่องรับสัญญาณทีวีดาวเทียม DVB-S2 และเคเบิ้ลทีวี โดยอุปกรณ์ที่แลกรับจะต้องมีการรับประกัน 3 ปี การใช้คูปองมีระยะเวลาแลกซื้อภายใน 1 ปี และมีแผนจะแจกคูปองให้กับทุกครัวเรือนเป็นจำนวนประมาณ 25 ล้านครัวเรือน

ก็คงต้องรอดูกันอย่างไม่กระพริบตานะครับ เพราะอีกแค่เพียงไม่ถึงสองสัปดาห์ก็จะมีการเริ่มประชาพิจารณ์กันแล้ว สงสัยอยู่อย่างเดียวในแผนการติดตั้งเครื่องส่งนครราชสีมาเป็นตัวแทนภาคอีสาน แต่ทำไมไปทำประชาพิจารณ์ที่ขอนแก่นก็ไม่ทราบ

Advertisment

Leave a comment