ล่าสุด

กสทช ประกาศเลขช่องทีวีดิจิตอลแล้ว

multiple-screen

กสทช ประกาศเลขช่องทีวีดิจิตอลแล้วทั้ง 24 ช่องรวม 4 หมวดหมู่รายการ

พ.อ.ดร.นที ศุกลรัตน์ ประธานกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ (กสท.) ได้กล่าวว่า ผู้ที่ชนะการประมูลคลื่นความถี่เพื่อการให้บริการโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล หรือทีวีดิจิตอล จำนวน 20 บริษัท รวม 24 ใบอนุญาตที่ได้ทำการประมูลกันไปแล้วก่อนหน้านี้นั้น ได้ทำการเลือกหมายเลขลำดับการให้บริการ หรือหมายเลขช่องโทรทัศน์ในระบบดิจิตอลตามลำดับที่แต่ละรายชนะการประมูลทั้ง 4 หมวดหมู่

ทั้งนี้ผู้ที่ชนะการประมูลทีวีดิจิตอลที่เสนอราคาสูงสุดในแต่ละหมวดหมู่ จะเป็นผู้มีสิทธิ์ในการเลือกหมายเลขลำดับช่องก่อน ยกเว้นเฉพาะในหมวดหมู่ทั่วไปแบบความคมชัดสูง (HD) ที่มีผู้ชนะการประมูลด้วยราคาที่เท่ากัน ที่จะต้องมีการจับสลากเลือกลำดับก่อนหลังแทน โดยผลการจับสลากปรากฏว่า บริษัท อมรินทร์ เทเลวิชั่น จำกัด ได้ลำดับที่ 6 และ บริษัท จีเอ็มเอ็ม เอชดี ดิจิทัล ทีวี จำกัด ได้ลำดับที่ 7

ผลการเลือกหมายเลขช่องในการให้บริการโทรทัศน์ระบบทีวีดิจิตอล เป็นดังนี้

หมวดหมู่เด็ก เยาวชน และครอบครัว หมายเลขช่อง 13-15

บริษัท บีอีซี-มัลติมีเดีย จำกัด หมายเลขช่อง 13
บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) หมายเลขช่อง 14
บริษัท ไทยทีวี จำกัด หมายเลขช่อง 15

หมวดหมู่ข่าวสาร และสาระ หมายเลขช่อง 16-22

บริษัท ไทย นิวส์ เน็ตเวิร์ค (ทีเอ็นเอ็น) จำกัด หมายเลขช่อง 16
บริษัท ไทยทีวี จำกัด หมายเลขช่อง 17
บริษัท ดีเอ็น บรอดคาสท์ จำกัด หมายเลขช่อง 18
บริษัท สปริงนิวส์ เทเลวิชั่น จำกัด หมายเลขช่อง 19
บริษัท 3เอ. มาร์เก็ตติ้ง จำกัด หมายเลขช่อง 20
บริษัท วอยซ์ ทีวี จำกัด หมายเลขช่อง 21
บริษัท เอ็นบีซี เน็กซ์ วิชั่น จำกัด หมายเลขช่อง 22

หมวดหมู่ทั่วไปแบบความคมชัดปกติ (SD) หมายเลขช่อง 23-29

บริษัท ไทย บรอดคาสติ้ง จำกัด หมายเลขช่อง 23
บริษัท ทรู ดีทีที จำกัด ดีทีที จำกัด หมายเลขช่อง 24
บริษัท จีเอ็มเอ็ม เอสดี ดิจิทัล ทีวี จำกัด หมายเลขช่อง 25
บริษัท แบงคอก บิสสิเนส บรอดแคสติ้ง จำกัด หมายเลขช่อง 26
บริษัท อาร์.เอส.เทเลวิชั่น จำกัด หมายเลขช่อง 27
บริษัท บีอีซี-มัลติมีเดีย จำกัด หมายเลขช่อง 28
บริษัท โมโน บรอดคาซท์ จำกัด หมายเลขช่อง 29

หมวดหมู่ทั่วไปแบบความคมชัดสูง (HD) หมายเลขช่อง 30-36

บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) หมายเลขช่อง 30
บริษัท จีเอ็มเอ็ม เอชดี ดิจิทัล ทีวี จำกัด หมายเลขช่อง 31
บริษัท ทริปเปิล วี บรอดคาสท์ จำกัด หมายเลขช่อง 32
บริษัท บีอีซี-มัลติมีเดีย จำกัด หมายเลขช่อง 33
บริษัท อมรินทร์ เทเลวิชั่น จำกัด หมายเลขช่อง 34
บริษัท กรุงเทพโทรทัศน์และวิทยุ จำกัด หมายเลขช่อง 35
บริษัท บางกอก มีเดีย แอนด์ บรอดคาสติ้ง จำกัด หมายเลขช่อง 36

ทั้งนี้ ผู้ที่ชนะการปรมูลก็จะต้องดำเนินการตามเงื่อนไขการรับใบอนุญาตให้ครบถ้วน ตามหลักเกณฑ์ที่ได้ประกาศไปก่อนหน้านี้ นั่นก็คือการที่จะต้องชำระค่าธรรมเนียมใบอนุญาตฯ งวดที่หนึ่งภายใน 30 วันนับตั้งแต่ได้รับการแจ้งให้เป็นผู้ชนะการประมูล โดยจะต้องทำการชำระเงินเป็นสองส่วนคือ ส่วนที่ 1 เป็นเงินร้อยละ 50 ของส่วนราคาขั้นต่ำพร้อมหนังสือค้ำประกันการชำระเงินส่วนที่เหลือของส่วนนี้ และส่วนที่ 2 เป็นเงินร้อยละ 10 ของส่วนที่เกินกว่าราคาขั้นต่ำพร้อมหนังสือค้ำประกันในส่วนที่ยังไม่ได้ชำระเช่นกัน

หลักเกณฑ์อื่นๆ ที่สำคัญก็คือจะต้องขอใช้บริการโครงข่ายทีวีดิจิตอลจากผู้ได้รับใบอนุญาตให้บริการภายใน 30 วัน และดำเนินการขอรับใบอนุญาตภายใน 45 วันหลังจากได้รับแจ้งว่าเป็นผู้ชนะการประมูลทีวีดิจิตอลอีกด้วย

Advertisment

Leave a comment