ล่าสุด

กลุ่มเจ้าสัวเจริญ ทุ่ม 850 ล้านฮุบอมรินทร์พริ้นติ้ง รุกทำทีวีดิจิตอล

กลุ่มเจ้าสัวเจริญ ทุ่ม 850 ล้านฮุบอมรินทร์พริ้นติ้ง รุกทำทีวีดิจิตอล

ถือเป็นข่าวฮือฮาในวงการเมื่อกลุ่มเจ้าสัวเจริญ ทุ่มเงิน 850 ล้านบ้านซื้อหุ้นอมรินทร์พริ้นติ้ง คาดเครียมรุกทำทีวีดิจิตอล

นางเมตตา อุทกะพันธุ์ ประธานกรรมการบริษัท อมรินทร์พริ้นติ้ง แอนด์ พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน) ทำหนังสือแจ้งกรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) ว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติลดทุนจดทะเบียนจาก 220 ล้านบาท เป็น 219,999,865 บาท และเพิ่มทุนเป็น 419,999,865 บาท โดยออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน 200 ล้านหุ้นพาร์ 1 บาท เพื่อจัดสรรและขายให้กับบริษัท วัฒนภักดี จำกัด โดยนายฐาปน สิริวัฒนภักดี และนายปณต สิริวัฒนภักดี เป็นผู้ซื้อในราคาหุ้นละ 4.25 บาท รวมเป็นมูลค่า 850 ล้านบาท

ทั้งนี้ หลังการเข้าซื้อจะทำให้นายฐาปนและนายปณตมาเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ที่ 47.62% ทั้งนี้ ราคาเสนอขายดังกล่าวเป็นราคาที่ส่วนลดมากกว่า 10% ของราคาถัวเฉลี่ยของตลาดที่ 7.47 บาท ดังนั้น จึงต้องขอมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นพร้อมขออนุมัติผ่อนผันการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของกิจการกับผู้ถือหุ้นซึ่งจะจัดประชุมในวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2560 นี้

อย่างไรก็ตาม สาเหตุที่ทำให้ต้องขายหุ้นเพิ่มทุนครั้งนี้ เนื่องจากบริษัทฯประสบภาวะผลประกอบการขาดทุนจากการดำเนินงานในช่วง 2-3 ปี ที่ผ่านมา โดยบริษัทฯมีผลขาดทุนสุทธิ 91.46 ล้านบาท 416.41 ล้านบาท และ 468.93 ล้านบาท ในงวดปี 2557 ปี 2558 และในรอบ 9 เดือนปี 2559 ส่งผลกระทบต่อสภาพคล่องทางการเงินที่ใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ตลอดจนอัตราส่วนหนี้สินต่อทุน (ดีอี) ณ วันที่ 30 กันยายน 2559 ของบริษัทฯ มีอัตราที่สูงเท่ากับ 4.32 เท่า

บริษัทจึงมีความจำเป็นที่จะต้องใช้เงินทุนที่จะได้รับจากการเพิ่มทุนในครั้งนี้เพื่อการลงทุนเพิ่มเติมในธุรกิจ ทีวีดิจิตอล ที่อยู่ในช่วงของการเริ่มต้นธุรกิจซึ่งมีต้นทุนการดำเนินการที่สูงโดยใช้สำหรับการชำระค่าใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่สำหรับการให้บริการโทรทัศน์ในระบบดิจิทัลการชำระค่าบริการโครงข่ายทีวีดิจิทัลรายเดือนการชำระคืนเงินกู้ยืม จากสถาบันการเงิน และใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนที่ใช้ในการดำเนินธุรกิจ เช่น การผลิตรายการโทรทัศน์ เป็นต้น โดยบริษัทฯมีแผนการใช้เงินที่ได้จากการเพิ่มทุนนี้ภายในต้นปี 2561

อ่านต่อที่ ที่ประชาชาติธุรกิจ

Advertisment

Leave a comment